Barnas 1000 første dager betyr alt.
Hva kan gjøres
hjemme? i barnehagen? som kommune?

En kunnskapsbasert praksis åpner nye muligheter for samarbeid mellom familier, fagpersoner og forskere.

Initiativet 1000 første dager er under etablering!

Målet er å samle og dele erfaringer på tvers av fagområder og geografi. Lykkes din kommune med sitt forebyggende arbeid? Hva gjør dere? Er du en sosial entreprenør med virksomme verktøy? Forsker du på de minste barna og vil dele dine funn? Vi inviterer samarbeidspartnere som er opptatt av forebyggende arbeid til å videreutvikle initiativet. 

år hjemme
år i barnehage
VIKTIGE år
FØRSTE DAGER

I arbeid med de minste barna vil en kunnskapsbasert praksis utgjøre en stor forskjell.

Kunnskapsbasert praksis innebærer at fagutøvere bruker ulike kunnskapskilder i praksis. Ved å bruke forskningsbasert kunnskap, erfaringer fra praksis og familiens kunnskap og behov bedrer vi kvaliteten på tjenestene våre.

Kontakt oss

De sosiale entreprenørene Elisabeth Hunnes og Heidi Aabrekk er initiativtakere for #1000førstedager og vil koordinere prosessen frem til Fagrådet er etablert. 

Heidi Aabrekk
970 43 426
heidi (a) intempo.no

Elisabeth Hunnes
920 90 466
elisabeth (a) intempo.no